Az óvoda arculata


A gyermekek óvodába érkezése
A gyermekek óvodába érkezését, az új környezettel való ismerkedését, megkülönböztetett figyelem, megértő és segítő gondoskodás kíséri az óvoda dolgozói részéről. A beszoktatás megkönnyítésére a szülőknek többféle lehetőséget kínálunk fel.

Egészséges életmód kialakítása
Az egészséges életmód igényének kialakításával hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekek a feléjük közvetített értékek befogadására nyitottak legyenek.
Arra törekszünk, hogy a gyermekek mindennapjait természetes életritmus hassa át, amelyben kiemelt szempont a gyermek testi - lelki szükségleteinek kielégítése. A rugalmas, részben folyamatos napirenddel a gyermekek egyéni tempójához igazodunk.

Erkölcsi értékek közvetítése
Fontos számunkra a nevelés során olyan erkölcsi értékek közvetítése, átadása, melyek képessé teszik a gyermekeket önmaguk és mások szeretetére, megbecsülésére.

A játék szerepének megőrzése
A mai, rohamosan fejlődő világban, értékként őrizzük, hogy a gyermek legfontosabb tevékenysége ebben az életkorban a játék, ezért a játékhoz egybefüggő, hosszantartó időt biztosítunk. Tesszük ezt azért, mert a gyermek a játékban spontán módon, számára észrevétlenül, de szüntelenül tanul. A játékban közvetlen tapasztalatot szerez a környező világról, melynek során kommunikációs készsége és szociális képességei is fejlődnek.

Tehetséggondozás, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása
Óvodai nevelésünkben ugyanúgy fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, mint a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását. A gyermekek egyéni fejlesztését az óvodapedagógusok mellett logopédus és fejlesztő pedagógus segíti.

Ünnepeink, hagyományaink
Óvodánkban hangsúlyt fektetünk az ünnepek megtartására, hagyományaink ápolására, színvonalas megőrzésére és átörökítésére.
Ünnepeink, hagyományaink: A gyermekek születésnapjának megünneplése, Mikulás, Karácsony, a szülőkkel közös alkotó teadélutánok Karácsony és Húsvét előtt, Farsang, Húsvét, „Aprók tánca”, Nefelejcs Napok, Anyák napi köszöntés, Gyermeknapi programok, Évzárók.

Együttműködés a családdal
A gyermekek harmonikus, eredményes fejlesztése érdekében együttműködünk a családdal, mely során nyitott, korrekt partnerkapcsolat kialakítására törekszünk.
A szülői házzal kialakított kapcsolattartás formái: napi kapcsolat, szülői értekezlet, fogadóóra, alkotó délutánok, játszó délutánok, nyílt napok, virágültetés az udvaron, Nefelejcs Napok, egyéb nyílt rendezvények.