Nevelésfilozófiánk


Alapelvünk, hitvallásunk

Feltétel nélküli szeretet adásával, érzelemben gazdag, biztonságot nyújtó légkör megteremtésével olyan gyermekközpontú nevelés, mely a gyermekek tiszteletén és - az igényük szerinti - segítségnyújtáson alapul. Nevelési módszereink közül – a gyermek pozitív énképének kialakulása szempontjából – előnyben részesítjük a dicséretet, elismerést, megerősítést, bátorítást, buzdítást. Pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekek sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveiket.
Hisszük, hogy a gyermek személyiségének fejlődésében - az öröklőtt adottságok mellett - a pozitív érzelmeknek nagy jelentősége van.
Ezért célunk, hogy óvodánkban a gyermekek jól érezzék magukat, hogy élményekben gazdag, érzelmi nevelésben részesüljenek.
Változatos tevékenységek biztosításával, természetes élethelyzetekben juttatjuk a gyermekeket élményekhez, melyek fakadhatnak: a gyermek tevékenységéből, közvetlen környezetéből, a természet szépségeiből, a művészetekkel való találkozásból, az óvodai eseményekből, ünnepekből stb. Nevelésünk középpontjában a gyermek áll, érte és róla szól a nevelési programunk.

"Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki, de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal."
(Viktor Hugó)