Tisztelt Szülők!

ebédbef

Értesítem Önöket, az étkezés befizetések időpontjairól a 2019. januártól - decemberig terjedő időszakra vonatkozóan.

Ezúton felhívom figyelmüket a legfontosabb tudnivalókra az étkezés befizetéssel, illetve az étkezés lemondásával kapcsolatban.

Az étkezés befizetése általában minden hónap második hetében az óvodatitkárnál történik. A befizetés a következő hónapra vonatkozik. A gyermek hiányzása esetén is gondoskodnia kell a szülőnek az étkezés befizetéséről, megrendeléséről.

Tájékoztatásul közöljük az étkezés térítési díjakat egy napra:

Gyermek 3x-i normál étkezés: 330,00.-Ft

Gyermek 3x-i speciális étkezés: 330,00.-Ft

Gyermek 2x-i normál étkezés: 270,00.-Ft

Gyermek 2x-i speciális étkezés: 270,00.-Ft

Gyermek 1x-i normál étkezés: 210,00.-Ft

Gyermek 1x-i speciális étkezés: 210,00.-Ft

A befizetést követő héten, pótbefizetést tartunk, amit kérünk, hogy csak indokolt esetben vegyenek igénybe.

Az étkezés lemondása a 321-4181 telefonszámon az óvodatitkárnál, vagy személyesen az erre a célra rendszeresített, étkezés lemondó füzetben történik.

Az étkezés lerendelése minden nap 8 30 óráig történik, mely másnaptól lép érvénybe.

Az étkezési díj jóváírására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben Ön eleget tesz az étkezés lerendelésével kapcsolatos eljárási rendnek.

Felhívom a figyelmüket, hogy az ingyenes étkezésben részesülőknek is meg kell jelenniük a befizetésen és az étkezést le kell mondaniuk!

Budapest, 2019. január 7.

Poszukné Nádhera Judit

óvodavezető